Max Planck válogatott írásai jellemzők

A sorozat második kötetében Max Planck Nobel-díjas német fizikus természetfilozófiai írásaiból találunk válogatást. A modern fizika egyik megteremtője, a kvantummechanikai fordulat elindítója két alapvetően eltérő világszemléletű tudományos korszak határán próbált meg olyan természetfilozófiát - vagy ahogy ő fogalmaz: fizikai világképet - felvázolni, amely egyaránt megfelel konzervativizmusának és akaratlan forradalmiságának. A kötetben először jelenik meg magyarul Planck első és talán legfontosabb természetfilozófiai művének, az 1908-as leideni előadásnak a szövege.