Média és társadalom jellemzők

Megváltoztatja-e a média az emberek gondolkodását, viselkedését? Manipulálja-e őket? Ki vannak-e szolgáltatva a média hatalmának? Általában milyen hatást gyakorol a média a társadalomra? Miként igyekszik a média megfelelni a nagyközönség igényeinek? Hogyan követi és tükrözi a társadalmi változásokat?
Ez a könyv a média társadalomformáló hatását és a társadalom médiaformáló hatását hangsúlyozó álláspontok ütköztetésére és ötvözésére tesz kísérletet. Az egyes fejezetekben a társadalom és a média kölcsönhatására fókuszálva idézi fel a média, az újságírás, a politikai kommunikáció, a médiaszabályozás és a hatásvizsgálatok történetének fontosabb állomásait. Közben kísérletet tesz azoknak a népszerű és szakirodalmi megközelítéseknek a rekonstruálására, amelyek a média és a társadalom egymásra gyakorolt hatását igyekeznek modellezni.