Megoldjuk! Technikák, amelyek a kétszintű magyar írásbeli érettségi megoldásában segítenek jellemzők

Egy olyan, magyarázatokkal ellátott munkafüzetet készítettek a szerzők az érettségi előtt állók, illetve mindazok számára, akik a szöveghez való viszonyukat mind szövegalkotás, mind szövegértés terén tudatosabbá kívánják tenni, amely néhány hónap alatt tanórán és egyénileg is feldolgozható. A feladatok megoldása során felszínre kerülnek az egyébként sokszor nem vagy nem tudatosan alkalmazott technikák. Mivel a fejezetek az egyes technikákat a szövegalkotás egész folyamatának mentén mutatják be lépésről lépésre, azok elsajátítását csupán egy-egy feladat célozza, amelyek mintájára természetesen újabbak készíthetők.