Megszentelt tájakon jellemzők

A könyv több mint harminc példát tesz vizsgálat tárgyává mondák, legendák, műalkotások segítségével.