Megszeretem a száműzetést jellemzők

Liu Ce-hou: kínai író, költő. Húszegynéhány éves korában már elismert irodalmi tekintély. Hivatali pályára lépett, politikai elvei mellett szilárdan kitartott. Ennek következtében 806 után, mikor pártfogója megbukott, őt is száműzték a délvidékre hivatalnoknak. Irodalmi tekintélye ebben az időben is töretlen maradt, a délvidék neves írástudói állandóan látogatták és mesterükként tisztelték. Barátjával, Han Jüvel együtt a ku-ven-mozgalom megindítója volt, mely az addig uralkodó mesterkélt pien ven prózastílus helyébe a Csou- és Hankori nemes egyszerűségű stílust honosította meg újra. Mint költőt is számontartják, de nevezetesebbek politikai szatírái, esszéstílusban írt hangulatos tájleírásai.