FÉNYSZÓRÓ H7, 12V/55W, OSRAM COOL BLUE XENON EFFEKTUS, DUO PACK jellemzők

OSRAM COOL BLUE XENON TÁVOLSÁGI FÉNYSZÓRÓ - H7 - 12V 55W - XENON Efektus - DUO PACK