Mezőgazdasági gépszerkezettan jellemzők

A mezőgazdasági gépek a termé­szeti folyamatokat jól ismerő és értő mérnöki alkotó elme szülöttei, a konstruktőri tehetség és a hosszú idő alatt összegyűlt gépfejlesztési tapasztalat gyümölcsei. A Mezőgazdasági gépszerkezettan könyv nem kevesebbre vállalko­zik, mint arra, hogy az összegyűlt igen gazdag gépfejlesztési tapasz­talatból kiválogassa a legújabb és maradandó ismereteket. A gépeket a mezőgazdasági mun­kák sorrendjében tárgyalja, az állattartás berendezéseit pedig a Magyarországon legelterjedtebb állatfajok, illetve tartásuk művele­teihez kötődően veszi sorra. Min­denütt kitér az agrotechnikai, az állattenyésztési követelményekre, bemutatja a gép vagy berendezés kialakítására vonatkozó korszerű elméleti és kísérleti eredményeken alapuló megfontolásokat, yalamint részletezi a szerkezeti kiala­kítás és a méretezés legfőbb tudni­valóit.