Mezőségi népmondák jellemzők

A Mezőség sajátos, magába zárkózó világát néprajzi, szociográfiai és szépirodalmi művek sokaságból ismerheti az olvasó. Mesevilágát is felfedezhették már, ugyanakkor foghíjasak ismereteink a többi néprajzi műfajról.
A Mezőség mondavilága - annak ellenére, hogy feldolgozása nem előzmény nélküli - még az ezredfordulón is többnyire feltáratlan volt.
E hiány pótlására törekszik a most közreadott gyűjtemény.