Mi és a világ jellemzők

"Egyesek John Maynard Keynesnek, mások Paul Samuelsonnak tulajdonítják azt a mondást is, hogy „Ha a tények megváltoznak, változtatok az álláspontomon. És Ön? Nos, nem tudom. Bizonyos, hogy a tudós közgazdász nem hagyhatja figyelmen kívül a helyzet alapvető változásait, a tudományos kutatás és elemzés nem szakadhat el a tények mindenkori alakulásától. De azért vannak állandó dolgok. Állandóbbak, mint gondolnánk. Ez a kötet, hasonlóan az előzőhöz elsősorban az állandóbb elemekre összpontosít. Politikai konzervativizmus, egyfajta vonzódás az univerzalista, természetjogi megközelítésekhez, vagy egyszerűen a jogszempontú gondolkodás stabilitás iránti igénye (netán némi naivitás) teszi ezt? Akárhogy is van, e kötet jelenlegi megjelentetésének alapvető célja annak egyértelmű kimondása, hogy a 2002 és 2010 között közzétett írásaimban szereplő álláspontjaimat, véleményemet a körülmények minden lényeges változásától függetlenül továbbra is fenntartom. Az árnyalatok, a hangsúlyok, netán az érzelmi és hangulati töltés változhatott, de a lényeg, az üzenet változatlan. Teljes felsorolás nélkül áll ez a jogállamra, az értékek, elvek és normák szerepére, az értékek és a (kül)politika viszonyára, a demokrácia és piacgazdaság kapcsolatára, a magyar nemzetpolitika és nemzetstratégia legfontosabb és legnehezebb kérdéseire, a szomszédos országokkal fennálló kapcsolatok alakítására, a közép-európai örökségre, szellemre, gazdasági és politikai együttműködésre, az európai integráció folyamatára és benne Magyarország és a magyar nemzet helyére és szerepére az ország és Európa biztonságára, a világot fenyegető, globális kihívásokra és veszélyekre, nemkülönben a világ előtti különleges lehetőségekre, végül és legelsősorban a magyarok helyére ebben az alapvető gazdasági, geopolitikai változásokat átélő, de valahol mégis állandó világban." (a Szerző)