`...MI LELKÜNKNEK ÉLTETŐ ABRAKA` TANULMÁNYOK A MAGYAR ÉS ANG jellemzők

amp;amp;amp;#8222;A kötet több tanulmányában azzal foglalkozom, hogyan él tovább a puritán, illetve általában a hit-vezérelte eszmeiség és stílus számos későbbi, 18 amp;amp;amp;#8211;19. és 20. századi alkotó művében, többek között Nathaniel Hawthorne, Emily Dickinson és Sylvia Plath, továbbá R. S. Thomas walesi lelkész-költőfejedelem írásaiban amp;amp;amp;#8221; amp;amp;amp;#8211; olvashatjuk Petrőczi Éva kutatói ars poeticával is felérő előszavában.A kétnyelvű, így a régi magyar protestáns kultúra világába angolul is betekintést nyújtó tanulmánykötetben a szerző egyszerre nyújt hasznos olvasmányt több szakterület, többek között az irodalom- és egyháztörténet hazai és külföldi kutatói, valamint a szélesebb olvasóközönség számára, egyszerre tudományos igénnyel és élvezetes