Mit rejt a kézírásunk? jellemzők

Személyiségünk legbensőbb mozgatóit a legárnyaltabban talán csak kézírásunk tükrözi. A. F. Hughes nemzetközi szaktekintélynek számít, könyvében sokszáz, a modern grafológia gyakorlati eredményeit megalapozó kutató munkáját foglalja össze. A kézírás itt bemutatott sajátosságait tükröző minták alapján azonnal belefoghatunk az íráselemzés tudományának elsajátításába. A pozitív és negatív tulajdonságok szótárszerű felsorolása mellett megtaláljuk mindazokat a könnyen azonosítható jellegzetességeket , amiről a kézírás árulkodik. Akit a grafológia elméleti része is érdekel, egyedülálló ismeretanyagot szerezhet annak lélektani összefüggéseiről.