Molekuláris sejtbiológia jellemzők

A sejt morfológiájával, a sejtszervek felépítésével és működésével foglalkozó tudományág és a nukleinsavak és fehérjék világát biokémiai alapon és genetikai eszközökkel tanulmányozó molekuláris biológia ma már nem választható el egymástól. Mind szorosabbá váló kapcsolatukat fejezi ki a molekuláris sejtbiológia, e szakkönyv és tankönyv tárgya. A könyv mindenekelőtt orvostanhallgatók, orvosi egyetemre jelentkezők számára készült kötelező tananyag. Ajánlhatjuk sejtbiológiai, molekuláris biológiai kutatásokat folytató egyetemi hallgatók, orvosok, Phd-hallgatók, biológia szakosok számára is. A molekuláris medicina térhódítása miatt egyre több klinikus orvos tudja e részletes, és a legújabb kutatási eredményeket is közreadó mű révén ismereteit felfrissíteni