MOZART jellemzők

Mozart egészen kivételes tünemény, nehezen megfejthető, sokrétű egyéniség. Személyisége nem volt mentes az ellentmondásoktól, és tisztázatlan helyzet is jócskán akadt rövid életében. Maynard Solomon arra vállalkozott, hogy életrajzi munkájában szembenéz a több mint két évszázaddal ezelőtti valósággal, és amennyire lehet, rendet teremt az adatok és a gyakran egymással is feleselő források között.Sok kérdés sorakozik a Mozart-életrajzban, a könyv szerzője pedig szenvedélyes alapossággal keresi a válaszokat. De nem elégszik meg igennel és nemmel amp;amp;amp;#8211; tovább lép, és a hogyanra is kíváncsi. Elképesztően sok dokumentumon rágta át magát, s a források mellé lefegyverző nyíltsággal helyezi el saját értelmezését, így építve fel az élettörténetet. Az életrajzíró ugyanakkor zenetudós is, nem tagadhatja meg önmagát: a kötet Mozart muzsikáját elemző fejezeteket is tartalmaz amp;amp;amp;#8211; olyan nyelven, amely a nem szakember zenekedvelőnek is élvezetet szerez. S közben Solomon odáig merészkedik,