Művészetfilozófiai írások jellemzők

Szkladányi Mária Pauler Ákos életművészete című munkájában Pauler Ákos (1876-1933), kora legjelentősebb filozófusának művészettel kapcsolatos szubjektív vallomásait is följegyezte. Jelen kötet a magyar filozófus idáig jórészt ismeretlen művészetfilozófiai munkáit adja közre.