Nagy Szent Gergely és kora jellemzők

A nagy tekintélyű, magyar származású angol kutató, Robert Markus első magyarra fordított könyve Nagy Szent Gergely halálának ezernégyszázadik évfordulóján jelenik meg. A Gergely műveit és a latin patrisztikus hagyományt kitűnően ismerő szerző élénken eleveníti fel a VI. század legrokonszenvesebb alakjának életét és munkásságát, gondolkodását és lelkiségét. A művelt arisztokrata Gergely az aszkéta eszmény elkötelezett híve, szerzetes szeretne lenni, ám a római történelem legválságosabb időszakában őt választják Róma püspökévé. A könyv Gergely működésének valamennyi területét bemutatja.