NÉHÁNY SZELET jellemzők

Történésekkel, tényekkel, helyzetekkel teli szöveg, ahogy a mindennapok hozzák magukkal. Egy Pozsonyban élő, falusi származású szlovákiai magyar története. Művelt és intelligens, a közéletben, szerkesztőségekben otthonos. Napjai történetét közvetlenül, időszerű hangsúllyal okosan mondja el, érdekesen, érzelmi átéléssel és intellektuális értékeléssel. Ez adja a mű tartalmát. Friss, értelmes szöveg, kisebbségi életünk ezer jegyével és hangulatával, színeivel és gondjaival, nagyvilági kitekintéssel. Tartalmi gazdagsága bensőségesen tárgyilagos, egyúttal távolságtartó szemléletéből következik. Mindenre figyel, gondjait néha finom öniróniával mondja el.Az érzelmi kompozíció egységesíti és értelmezi a történetet. Egy magányos asszony teljes élete tárul elénk. Irodalmunkban szinte egyedülálló, rokonszenves hős bontakozik ki, realista megformálásban és lélektani teljességben. (Duba Gyula)Fiala Ilona magyar–szlovák szakon szerzett oklevlet 1980-ban a pozsonyi Komenský Egyetemen Bölcsészettudomá