NEM IRNOKOK, HANEM IRÁSTUDÓK - KÖZELITÉSEK A SZINOPTIKUS EVANGÉLIUMOKHOZ - jellemzők

A vállalkozás, hogy egy karcsú kötetben mutassuk be a szinoptikus evangéliumokat, vakmerőség. Szükségképpen esetlegessé teszi a részletezett szempontok kiválasztását, töredékessé taglalásukat. Máté, Márk és Lukács írásáról magyarul is számos kommentár és bevezetés olvasható. Ezért is jutottunk arra, hasznosabb lehet néhány átfogóbb kérdés tisztázása, tanulságosabb néhány konkrét szöveg elemzése. A leticio divana sorozat jelen kötete tájékozódási pontokat akar kijelölni, hogy segítségükkel közelebb kerülhessen az olvasó a Szentírás hitről valló és életre vezető szavához.