Német levelezés jellemzők

"Könyvünk célja, hogy segítségére legyen mindazoknak, akik a német nyelvet a mindennapi életben magán vagy alkalmi, esetleg üzleti levelezések kapcsán használják, illetve mindazoknak, akik a nyelvvizsga megfelelő feladatának sikeres megoldásához kívánnak segítséget kapni. A könyv áttanulmányozása során olvasóink elsajátíthatják a német levélírás jellegzetességeit, mind a magán-, mind pedig hivatalos levelezésben. Hasznos tanácsokat, tippeket kaphatnak gondolataik gyors megformálásához, azoknak levélformában történő kifejezéséről, a boríték megcímzéséről stb. A témakörök összeállításánál az vezérelt bennünket, hogy olvasóink támpontot kapjanak a mindennapi életben leggyakrabban előforduló élethelyzetekben írandó levelekről. A nyelvvizsgára készülők sokoldalú támogatása érdekében könyvünk több szempontot figyelembe véve kíván segíteni. A 'Magánlevelek a nyelvvizsgára' c. fejezetben egy adott témáról készítettünk egy alapfokú és egy középfokú variációt, melynek alapja ugyanaz a szöveg. Azt szerettük volna érzékeltetni ezzel a fejezettel, hogy mit várnak el ugyanazon feladatról alapfokon és mit középfokon. Az 'Alkalmi magánlevelezés' c. fejezetben már teljesen különválasztottuk a két szintet. A téma megegyezik, az előírt tartalmi elemek azonban középfokon és felsőfokon már lényegesen bővebbek. A 'Hivatalos levelezés' c. fejezetben elsősorban a közép és felsőfokú nyelvvizsgára készülőkhöz, valamint a nyelvet a mindennapok gyakorlatában használókhoz szeretnénk szólni. Ez a fejezet tárgyalja a mai üzleti és hivatalos levelezés legfontosabb tárgyköreit, jól elsajátíthatók belőle annak formai és tartalmi elemei. Minden levél előtt megadjuk annak magyar megfelelőjét vagy tartalmi előírásait. Ezek azonban nem helyettesítik a témakörök utáni szószedetet, kifejezés-gyűjteményt, esetenként további kifejezési lehetőségeket. Könyvünk végén érdekességképpen bemutatunk néhány Magyarországon szerzett bizonyítványtípust." (A szerzők)