Német-Magyar kéziszótár jellemzők

A szótár - mely több mint 40 000 címszót, 90 000 ekvivalenst és 60 000 példát és fordítást tartalmaz - elkészítése során arra törekedtünk, hogy a mai német nyelv szókincsének a beszélt nyelvi és írásos szövegekben leggyakrabban előforduló részét írjuk le korszerű szótárszerkesztési elvek alapján. A címszóállomány, valamint a szótári adatok összeállításában a legújabb német egynyelvű szótárakra és más nyelvi kézikönyvekre támaszkodtunk. Szótárunkat elsősorban azoknak a magyar anyanyelvű használóknak szánjuk, akik olvasnak/fordítanak eredeti német nyelvű szövegeket, ill. intenzíven foglalkoznak a német nyelv elsajátításával. A szerkesztési elvek kimunkálása során igyekeztünk a magyar szótárhasználói igényeket és szokásokat messzemenően figyelembe venni. Ezért a szótár használója nem csak a német szavak magyar megfelelőinek pontos leírását találja meg, hanem számos nyelvtani, bizonyos esetekben kiejtési adatot is. Gondot fordítottunk a német nyelvterületen belüli regionális különbségek bemutatására, különös tekintettel az osztrák köznyelvi változatokra is.