Németh László esszéírásának gondolati alaprétegei jellemzők

Sajátos monográfiát vehet a kezébe az olvasó. A hagyományos időrend helyett ebben az összegzésben az írói témavilág alaprétegeinek az egymásutánisága a rendezőelv. Németh László esszéírói világának egyik jellegzetes ismérve nagy témáinak hosszú időn (akár több évtizeden) át vissza-visszatérő megjelenése, mondhatnánk, szokatlanul hosszú "élettartama". Ezt a sajátosságot ragadja meg és tárja fel Monostori Imre: a leginkább jellemző fő gondolati motívumok, témarétegek alakulását követi nyomon az esszéírói életműben.