NEMZEDÉKI NARRATÍVÁK A KULTÚRATUDOMÁNYOKBAN jellemzők

A tanulmánygyűjtemény a magyar irodalomtörténetben felmerülő generációs kérdésekről szükségképpen tér át az európai kultúrákban lejátszódó folyamatokra, illetve azon jelenségekre, amelyek ma már világszerte megkerülhetetlen szempontokat kínálnak a nemek tudományában jelentkező kérdésfelvetések jobb megértéséhez.