NEMZETI MŰVELŐDÉS - EGYSÉGESÜLŐ VILÁG jellemzők

Színház, történelem, szociológia, film, zene – és ami mindegyik tudományterületet összekötheti: az irodalom. A Kútfő Bibliotéka sorozat nem egyébre vállalkozik, mint az előbb felsorolt diszciplínák területén elért eredmények összefogására és bemutatására. A történeti és elméleti munkákat tartalmazó sorozat azonban nem csupán a tudományok többnyire zárt határain belül elért eredményekből kíván meríteni, hanem nyitni szándékozik a határterületek felé is. Kitekintéssel a világban zajló folyamatokra is, az egymást követő könyvek sora megkísérli frissen elénk tárni azokat a kérdésfeltevéseket, amelyek a magyar művelődés jelenkori alakulását jelentős mértékben befolyásolhatják.A kötet szerzői:Bodor Péter, Debreceni Attila, Domokos Mariann, Feldmájer Péter, Fórizs Gergely, Gergely András, Gróh Gáspár, Györffy Miklós, Hajdu Péter, Hites Sándor, Horváth Iván, Hózsa Éva, Józan Ildikó, Karasszon István, Kiss Álmos, Péter, Kiss Paszkál, Kiss Ulrich, Németh Bence, Őze Sándor, Peremiczky Szilvia, Pl