Nero, a véres költő jellemzők

"A mai kor tipikusan irodalomellenes! A háborúban láttam, hogy hova visz kivétel nélkül minden európai népet... Az első hősi halott az egyéniség volt! Az emberek figyelme elterelődött arról, hogy mit gondol és mit érez az egy ember. És így van ez még ma is. Silány tömegkultúra kezdődik, amelyhez nekünk semmi közünk. A mai kort hasonlónak találom Nero korához, és éppen ez inspirált A véres költő megírására." "(...) egy óriási műveltség romlását látom itt. Arra gondolok, hogy a mai, európai kultúra is épp így bomladozik ezekben a napokban. Nem lehetetlen, hogy egykor, ezer év múlva, majd ugyanígy olvassák a mai dekadenseinket, akik egy elfinomult világ tündérszépségéről számolnak be..."