NOBEL-DÍJASOK MŰVEINEK „ÚJRAALKOTÁSA” - KERTÉSZ IMRE ÉS HERTA MÜLLER MŰVEI FORD. jellemzők

Nobel-díjasok műveinek „újraalkotása” – szól könyvünk címe, ám nyilvánvaló, hogy minden egyes irodalmi mű, szellemi termék egyedi és újraalkothatatlan. Az alcím: „Kertész Imre és Herta Müller művei fordításainak egybevetése” kissé már közelebbi információt ad a tanulmányba betekinteni kívánó olvasónak. Két olyan regényt választottunk a magyarról németre és a németről magyarra fordítás vizsgálataihoz, mint Kertész Imre Sorstalanság és Herta Müller Atemschaukel című műveit. Kertész 2002-ben, Müller 2009-ben érdemelte ki a díjat. Újraalkotás itt a szépirodalmi fordító művészi tevékenysége, amelyet a két regény esetében Jörg Buschmann, Christina Viragh, Nádori Lídia és Vincze Ferenc megtett annak érdekében, hogy a két művet a magyar és a német olvasóközönség is széles körben megismerhesse.A fordítások kapcsán nem irodalomelméleti, irodalomesztétikai, irodalomkritikai elemzésről írunk. Fordítástechnikai szempontok szerinti vizsgálódást kíséreltünk meg a regények és műfordításaik bemutatásán