NUMERIKUS MÓDSZEREK - KIDOLGOZOTT PÉLDÁK, FELADATOK jellemzők

Az olvasó a 2000-ben megjelent, azonos című egyetemi jegyzetem javított, bővített kiadását tartja a kezében. Abban az időben az anyagot a programozó matematikus, programtervező matematikus, matematikus, alkalmazott matematikus, matematikatanár valamint informatikatanár szakos hallgatók figyelmébe ajánlottam. Időközben a képzések struktúrája erőteljesen megváltozott, átalakult a bolognai rendszernek megfelelően. A numerikus módszerek tárgy tananyaga is ehhez az új rendszerhez igazodott. A mostani kiadás anyagába belekerült minden olyan témakör, amelyeket a programtervező informatikus alapszakon tanítunk. A numerikus módszerek bizonyos témakörei átkerültek a programtervező informatikus mesterszak anyagába. Az új fejezetek között ezeket a témaköröket is tárgyaljuk, így az anyagot mesterszakos hallgatóknak is jó szívvel ajánljuk. Haszonnal forgathatják továbbá matematika, fizika alap- és mesterszakos hallgatók is, valamint mindenki, aki érdeklődik a numerikus módszerek témakörének egy beve