Nyelv és kép jellemzők

Az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a Kodolányi János Főiskola 2013 novemberében Budapesten rendezte meg Nyelv és kép címmel az éves Alkalmazott Nyelvészeti Konferenciát. Az elhangzott előadások, illetve az utánuk kialakult viták a témák továbbgondolására késztették az előadókat, így született meg a jelen tanulmánykötet anyaga. A könyv írásai nyelv és kép viszonyát vizsgálják számos alkalmazott nyelvészeti tudományterület szemszögéből a nyelvoktatástól a fordítás­tudo­mányon át a pragmatikáig. A kötetet egyaránt ajánljuk nyelvészeknek és nyelv­tanároknak, valamint a nyelvészet iránt érdeklődő doktoranduszoknak és egyetemi hallgatóknak. Az Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásaiból a következő tanulmány­kötetek jelentek meg: A szinonimitásról, 1997; Poliszémia, homonímia, 1998; Lexikális jelentés, aktuális jelentés, 1999; Kontrasztív szemantikai kutatások, 2001; Variabilitás és nyelvhasználat, 2004; Nyelvi kompetencia kommunikatív kompetencia, 2006; Nyelvelmélet nyelvhasználat, 2007; Jel és jelentés, 2008; A kommunikáció nyelvészeti aspektusai, 2009; Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban, 2010; Nyelvi funkciók stílus és kapcsolat, 2011; Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata, 2012; Nyelvhasználat a médiában, 2013; Nyelv és kép, 2014; Nyelv, kultúra, társadalom, 2015. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 176. tagja