NYELVRÁCS - PAUL CELAN VÁLOGATOTT VERSEI jellemzők

A negyvenöt utáni világlíra kimagasló alkotójának lírai életművét bemutató gazdag válogatás címe (mely az egyik versből való) remekül érzékelteti a celani költészet lényegét: a nyelv mélyén rejlő asszociációkból épülő hálót, mely ugyanakkor kísérlet a nyelv rácsába való bezártságból való kitörésre is, a címadó vers szavaival: teleszájnyi hallgatás.