O corro rrom taj a borzo (A szegény cigány és a sündisznó) jellemzők

A cigány mesék páratlanul gazdag értéke az európai folklór egészében olyan igazság, amely ma már semmiféle bizonygatást nem igényel.
A kötet cigány meséket tartalmaz. A meséket a rromani nyelv cerhár és vend dialektusában rögzítettük. A kisbajomi vend roma - magukat anyanyelvükön vendetika romá-nak nevezik - közösség neves mesemondójától hat mese olvasható. Két mesét a hodászi cerhár közösségben gyűjtöttem 1990-ben. A következő években az adatközlők sajnos elhunytak, a mesék magyar nyelvű fordításait unokáik mondták hangszalagra. Megtisztelő érzés és kedves emlék marad számomra, hogy a hodászi Phuklo és Görög bácsi társaságában lehettem és hallgathattam meséiket. Köszönet unokáiknak, Lionnak és Gabinak, hogy kérésemre vállalták a mesék magyar nyelvű változatainak hangfelvételét. A kisbajomi Pápai Mihály és családjának barátsága hozzásegít ahhoz, hogy több közös munkával hozzájáruljunk a vend romák néprajzának mélyebb megismertetéséhez.
A cigány mesék és mesélési szokások élő voltát a jelenre jellemző elemek, tárgyak, élethelyzetek, sorsok beáramlása igazolja.
A mesemondók meséikbe szövik vágyaikat, tapasztalataikat, a világról alkotott nézeteiket. A mesék többsége kalandokban, csodás, fordulatos eseményekben gazdag. A meseszövésre a motívumok szokatlan, szabad kompozíciója jellemző, jellegzetes a kezdő köszöntés, az áldáskérés és a záró forma. Előfordul, hogy a mesemondó az egymást követő kalandokat, epizódokat oly módon fűzi egymás mellé, hogy a történet nem zárul le ott, ahol a mese szerkezeti felépítése megkövetelné. A mesehősök ábrázolásával olyan életbölcsességeket, erkölcsi értékeket közvetítenek felénk, amelyek a tradicionális cigány kultúra értékei, és amelyek ma is jelen vannak életünkben.