Olasz nyelvkönyv I/A. I primi due passi jellemzők

A Tanuljunk nyelveket! olasz nyelvkönyvsorozatának ez a kezdők számára készült, tartalmában és formájában teljesen megújult első része két kötetben jelenik meg. Az I/A rész I primi due passi címmel illusztrációkra és hanganyagra épülő szóbeli szakasszal kezdődik, ezt követi az 1-20. lecke, majd a szóbeli szakasz szövege és szószedete, valamint a feladatok megoldása. Az I/B. Arrivederci című részben található a 21-30. lecke, a feladatok megoldása, több nyelvtani táblázat, betűrendes olasz-magyar szójegyzék és egy rövid olasz irodalmi és művelődéstörténeti összefoglalás. Nyelvkönyvünk tartalmát és felépítését az a hármas szempont határozza meg, hogy gyakorlati nyelvismeretet nyújtson, hogy jól használható legyen tanfolyamokon és a középiskolában, és hogy magántanulók is használhassák. A teljes anyag körülbelül 2200 lexikai elemet tartalmaz. Ilyen szókincsnek az ismerete - a szakemberek véleménye szreint - lehetővé teszi bármilyen szöveg (vagy beszéd) 80%-ának megértését, illetőleg az alapfokú beszédkészséget. Egyik fő célunk a beszédkészség kialakítása volt: az, hogy a tanuló a nyelvi anyag elsajátítása után ki tudja fejezni gondolatait, meg tudja szerkeszteni mondatait, vagyis használni tudja nyelvtudását. Ezért az eddigieknél sokkal nagyobb figyelmet fordít nyelvkönyvünk az olasz és a magyar nyelv közötti eltérésekre, a kontrasztív nyelvszemléletre. Különösen a mondat felépítésével (a szórend kérdéseivel) foglalkozik sokoldalúan, az olasz és a magyar szerkezetek állandó összevetésével, főként a különbségek megvilágításával és következetes gyakorlásával.