Olyan országban élek... jellemzők

Az ismert szlovákiai magyar politikus a nemzet, a nemzeti kisebbség fogalmát, a nemzetállami ideológia és hatalomgyakorlás kérdéseit járja körül. "Szüleim nagyon korán megtaníttatták velem, hogy a magyarok vallási toleranciájának alapelve a befogadás és a szolidaritás." "A szlovákiai magyarok tisztában vannak saját identitásukkal. Nyolcvanöt éve nem ingatta meg őket nemzeti identitástudatukban az a tény, hogy nem Magyarországon, hanem egy másik, többségében szlovák anyanyelvű állam területén élnek." "A történelmi tapasztalatok ismeretében valamennyi szlovák demokratának világosan látnia kellene, miért lenne szükséges a Szlovák Köztársaságban élő nemzeti és etnikai kisebbségek jogállását alkotmánytörvénnyel garantálni."