Operációs rendszerek (CD melléklettel) jellemzők

Az operációs rendszerekről szóló kézikönyvek többsége az elméletet hangsúlyozza és kevésbé a gyakorlatot. E kötet megkísérli a kettő egyensúlyban tartását. Nagy részletességgel tárgyalja az alapvető fogalmakat, amelyek között megtalálhatók a processzusok, processzusok kommunikációi, szemaforok, monitorok, üzenetváltás, ütemezési algoritmusok, bevitel-kivitel, holtpont, eszközvezérlők, memóriakezelés, lapozási algoritmusok, fájlrendszerek, a biztonság és védelem módszerei. Emellett részletesen ismertet egy Unix-kompatíbilis konkrét rendszert is, a MINIX 3-at, amelynek teljes forráskódját is rendelkezésre bocsátja tanulmányozás céljából a CD mellékleten. Ez a szerkezet biztosítja, hogy az olvasó ne csak a fogalmakat tanulja meg, hanem azt is, hogy ezek hogyan használhatók valódi operációs rendszerekben. A MINIX 3 különösen a kisebb PC-ket helyezi a középpontba, ahol az erőforrások mindig korlátozottak. Mindenesetre ez a tervezési mód sokkal egyszerűbbé teszi az olvasók számára az operációs rendszer működésének megértését, mintha egy nagy monolitikus rendszert kellene tanulmányozniuk. Tanenbaum és Woodhull munkája olyan alapmű, amelyet a világ számos egyetemén az operációs rendszerek elméleti tankönyveként használnak, és így nem hiányozhat egyetlen informatikai hallgató, rendszergazda vagy rendszer-adminisztrátor könyvespolcáról sem.