Örökbe fogadott versek jellemzők

"Mi más a műfordítás, mint szerepjátszás? Ha verset fordítok, elhitetem magammal, hogy én most nem Mészöly Dezső vagyok, hanem Villon, Schakespeare, Goethe, Heine - és így tovább... Nem úgy játszom szerepemet, mint a kabarészínpadok mesteri imitátorai, kik egy-egy nagy egyéniség modorának külső jegyeit utánozzák bámulatosan; inkább úgy, mint a "beleélő" drámai színész, ki saját lelkének mély rétegeit tárja föl egy-egy nekivaló szerep ürügyén. Élénken emlékszem első műfordítási próbálkozásomra. Tizenhét éves gimnazista voltam. Német olvasókönyvünkben rábukkantam Goethe Willkommen und Abschied-jére. Megirigyeltem!... Így jegyeztem el magam a műfordítással - egy egész életre."