OROSZORSZÁG ELRABLÁSA jellemzők

Nem számítva az orosz állam normann megalapításának kalandos történetét, mely a mitikus eredetidő historizáló homályába vész, a történeti Nyugat immár harmadszor próbálja meg a bizánci kereszténység civilizációs elágazásaként létrejött és világbirodalommá szélesült Oroszországot elrabolni, azaz, nyugatosítani, a modern Európába beolvasztani, a világgazdaságba integrálni, saját képére és hasonlatosságára újrateremteni. S megfordítva: I.Péter óta harmadízben próbálkozik Oroszország is azzal, hogy az atatista modernizációk során magában az orosz társadalomban létrejött nyugatias alkatelemeket dinamizálva, a Nyugat kezére játssza magát, hogy az ésszel fölfoghatatlan másik világból, alternatív világcivilizációból, küldetéses országból, normális európai országgá váljon. Lehet-e sikeres ez a civilizációs áthangolódás és megtéres a Nyugat kebelére? Ki fogja Oroszországot elrabolni?