ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS TESZTGYŰJT. ANGOL NYELV - 6. OSZT. jellemzők

•10 teljes kompetencia-tesztsor•Olvasott szöveg értését, hallott szöveg értését méri.•A tesztfeladatok témakörei igazodnak a Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv ajánlásaihoz.•A feladatok típusa megegyezik az adott nyelven jellemzően alkalmazott mérési eszközökkel.•Minden kötethez javítókulcs és hanganyag is tartozik.•Tanórai vagy felkészítő munkához és önálló tanuláshoz egyaránt használható.