Országos Településrendezési és Építési Követelmények 2004 jellemzők

"Az OTÉK, azaz az országos településrendezési és építési követelményeket rögzítő kormányrendelet könyv alakban, magyarázatokkal, jegyzetekkel történő kiadása évtizedek óta valóságos szakmai sikertörténet. A jelenlegi negyedik kiadást részben az időközben bekövetkező kisebb tartalmi változások, részben a magyarázatokban, hivatkozásokban, szabványokban történt módosulások tették szükségessé. A mostani kiadás döntő változásait ez utóbbiak teszik ki, mert magában a kormányrendelet szövegében csak minimális módosulás következett be a 2002. évi harmadik kiadás megjelenése óta. Természetesen ez a negyedik kiadás is hiánytalanul tartalmazza a jelenleg hatályos jogszabályi szöveget, a hivatkozások, magyarázatok is naprakészek." (A szerkesztő)