ORVOSI EMBRIOLÓGIA (12. KIADÁS) jellemzők

Az ember egyedfejlődésének lehető legrészletesebb megismerése nélkülözhetetlen az orvostudomány fejlődéséhez.A könyv témája alapvetően a normális, hibátlanul végbemenő fejlődési folyamatok ismertetése. Az első rész az ivarsejtek fejlődését, érését, a megtermékenyítés, a beágyazódás folyamatát, az embrió, majd a magzat fejlődését ? az organogenesist ?, valamint a magzatburkok és a placenta kialakulását ismerteti; valamennyi fontosabb állapot fényképeken és rajzokon jól követhető. A második rész az egyes szervrendszerek kialakulását és fejlődését külön-külön mutatja be. Az újabb kiadások követik a szaktudomány fejlődését, és az újabb részismereteket beledolgozzák a szövegbe.Az orvosok, az orvostanhallgatók és az egészségügyi szakdolgozók számára az teszi különösen értékessé a könyvet, hogy a fejlődési folyamatokat párhuzamba hozzák azok felismert zavaraival, hibáival és ezek összefüggését a spontán abortuszokkal, a csecsemőhalálozással és a gyermek- és felnőttkori számos fogyatékosság ki