Őt kövessük! jellemzők

A Jézus korában játszódó kisregény főhőse Cinna, a mindenből kiábrándult római patrícius és felesége, a beteges és látomásoktól gyötört Anthea. Mindketten próbálnak változtatni céltalannak tűnő életükön: orvosokhoz, filozófiai irányzatokhoz, tanítómesterekhez fordulnak segítségért, hogy lelkük megnyugvást leljen - mindhiába.
Egy napon Jeruzsálembe utaznak, hogy barátjuknál, Pontius Pilátusnál vendégeskedjenek. A helytartó -hogy kiragadja őket fásult közönyükből- azt tanácsolja, kapcsolódjanak be a város nyüzsgő életébe. Elsőként is egy kivégzést javasol nekik "programként": három férfi, köztük a Názáreti Jézus keresztre feszítését a Golgotán. Cinna és Anthea felmennek a hegyre - s attól kezdve új irányt vesz az életük...