PAJTÁK A HATÁRBAN - VERSEK jellemzők

Jürgen Becker német költő, próza- és hangjátékíró 1932-ben született Kölnben.A háborút gyerekként, fiatal katonaként nem ritkán gyerekkatonaként átélő, földig rombolt városokban vegetáló vagy oda a frontról, fogolytáborból hazatérő fiatalok nem tudnak és nem is akarnak úgy írni, ahogyan a háború előtt és alatt lehetett, illetve kellett. Elutasítanak minden pátoszt, agitációt és spekulációt, s a puszta tények, a tárgyi valóság szinte dokumentarista leírása lép náluk a fennkölt eszmék és esztétikai műfogások helyébe. Beckernél, bár fokozatosan finomodva és átszűrve, lényegében mindvégig megmarad ez az antipoetikus költői látás- és szerkesztésmód, szikár, szenvtelen nyelvezet.