Pálosok jellemzők

Egy páratlan album mindenkinek, aki a magyar kultúra és az abban elválaszthatatlanul helyet foglaló pálos rend iránt érdeklődik. A képek és a szöveg - egymást kiegészítve - feltárják a rend gazdag történelmi örökségét, amelyen átcsillan újból és újból az a lelkiség is, mely éltette és gazdagította azt. Ha a szerzetesség sokszínű családjában a pálos rend szellemiségét szeretnénk egy mondatba összesűríteni, így fogalmazhatnánk: Magyar alapítású remeterend a Szűzanya pártfogásában. Az egyetlen, magyar alapítású férfi szerzetes közösség remete-szellemiségéhez a vezeklő életforma is hozzátartozik. A rend kiemelt helyet foglal el hazánk történelmében és kultúrájában.