Pályaválasztás és szelekció - A szociometriai módszer alkalmazása alsó és középfokú oktatási intézményekben jellemzők

A kiadvány tartalmából:
Pályaválasztás és szelekció: Mentális képességet vizsgáló eljárások; Az iskolai szelekciós mechanizmus megnyilvánulásai; Pályaválasztási munka; Esetismertetések; Összegzés; Melléklet-táblázatok.
A szociometriai módszer alkalmazása alsó- és középfokú oktatási intézményekben: A szociometriai módszer általános jellemzése; A Mérei-féle többszempontú szociogram; A szociogram fölrajzolása; A szociometriai pozíciók értelmezése; A gyakorisági táblázat; Szociometriai mutatók; A szociometriai módszer alkalmazása; Összegzés; Irodalom; Függelék.