PÁRBESZÉD AZ IDŐVEL jellemzők

Bodnár György 1927-ben született, és 1951-ben közölte első írását. Párhuzamosan készült és egymással kölcsönhatásban lévő tanulmányaiŹban, esszéiben, kritikáiban és monográfiáiban a huszadik századi modern magyar irodalom alakulását követi nyomon a tizenkilencedik századvégtől napjainkig. A szerző nyolcvanadik születésnapjára készült kötet címe egyszer- re metaforája a magyar modernségnek és a tanulmányíró irodalomtörténet- szemléletének. Az irodalmi modernség több korszakot kísért végig, története többször is megszakadt, és újrakezdésre kényszerült. A szerző pályatörténete pedig még radikálisabb korszakváltásokra épült, hiszen a szocreál éveiben indult, felvillantotta az 56-os forradalom szellemi készüŹlődését, majd visszakapcsolódott az európai modern gondolkodás menetébe, s immár önŹnön kockázatára került szembe a politikai és társadalmi rendszerváltás kihívásaival. Már első, 1976-os tanulmánykötetében azt vallotta, hogy a jó írástudó eszménye az a kritika és irodalomtörténet, amely