Parnasszus Költészeti folyóirat jellemzők

A lapban, melynek első száma 1995. október 10-én jelent meg, kizárólag magyar verseket, versfordításokat és a költészettel kapcsolatos esszék és tanulmányok találhatók. Az különbözteti meg más irodalmi lapoktól, hogy nincs benne széppróza, dráma, és kritika sem. A lap alapító mecénása Ispánki László volt. A Parnasszus országos terjesztésű lap, Magyarországon minden újságárudában megvásárolható. Fontos megemlíteni hogy, mindegy, hogy a költő ismert vagy kevésbé ismert, a lap elsősorban a versek minőségére koncentrál, a legfiatalabb diákalkotóktól a legidősebb és legismertebb költőnemzedékig szinte mindenki jelen van a folyóirat hasábjain.