PÁRTRENDSZEREK jellemzők

1990 óta foglalkozom a modern pártok és a pártrendszerek működésével. Először kifejezetten a magyar pártrendszer kialakulása érdekelt, s ezen belül is kiemelten az, milyen mélyen húzódó, sajátos okok formálták a pártrendszer arculatát, ideológiai-politikai tagoltságát, a pártverseny jellegét. Ezek az elemzések gyorsan elvezettek az összehasonlítás szükségességének felismeréséig: érdemben csak akkor analizálhatjuk a magyar pártrendszert, ha megvizsgáljuk a fejlett nyugat-európai pártrendszereket is, a `mintát`. De az összehasonlító vizsgálat világossá tette, a magyar pártrendszer nem önmagában áll. A tranzitológiai elemzések rámutattak arra, hogy a kommuniz-mustól-szocializmustól megszabaduló új kelet- és közép-európai demokráciák pártrendszereinek jellegében, működésében igen hasonló vonások fedezhetők fel.Az alábbi kötetben közölt, pártokkal és pártrendszerekkel foglalkozó tanulmányaimat 1993 és 2000 között írtam. A könyv első részében a magyar pártrendszerrel foglalkozom, a kialakulá