Pascal örvénye avagy a progresszió hullahegyei jellemzők

"A világhálós irodalmi lap rendszeresen közöl rövid netnaplókat, s a hálón böngészve itt-ott találkozunk komolyabb igénnyel készülő feljegyzéssorozatokkal is. ebből a nézőpontból tekintve a blog is kétféle vonzásnak van kitéve; ha egyfelől a korlátlan szabadság mámora pillanatnyilag feledteti is a szelekció szükségességét, másfelől lassan megjelenőben van a minden emberi tevékenységre jellemző formateremtő igény.
Itt tartunk ma. A jelenség még csecsemőkorát éli, ki tudja, merre fejlődhet tovább. Mindenesetre van, az eddig említettek mellett, egy olyan jellegzetessége, amely megváltoztatni látszik az írásbeliség visszaszorulásának, a képi világ egyre inkább elhatalmasodó dominanciájának tendenciáját. Az európai kultúra egyértelműen a Szóra, a logoszra épül. Vagyis a Szó értékvesztése ennek a kultúrának az értékvesztése. A blog, ha teljesen új módon is, újból a Szót helyezi világunk centrumába"- írja számunkra is bíztatást adva Szávai János összehasonlító irodalomtörténész, egyetemi tanár új, immár 20. kötetében, mely kivételesen gazdag tematikát dolgoz fel.