PASZTORÁLANTROPOLÓGIA jellemzők

A pasztorálantropológia kétpólusú tudomány. A szerző arra a nehéz feladatra vállalkozik, hogy a teológiát és a pszichológiát „egy asztalhoz ülteti” és beszélgetést kezdeményez közöttük az emberről, rólunk. Sorra veszi azokat az emberi léttel összefüggő alapvető kérdéseket, amelyekre mind a teológia, mind a pszichológia keresi a választ – a teológia a bibliai kijelentésen tájékozódva, a pszichológia pedig az ember viselkedésének és átéléseinek a megfigyeléséből következtetve. A könyv igazolja, hogy a két nézőpontból együttesen teljesebb, és az ember életvalóságát pontosabban visszaadó képet nyerhetünk önmagunkról és egymásról. Feltárja a lelki mozgatórugókat és összekapcsolja azokat teológiai értelmezésekkel a hit szükségszerű voltáról, a közösségi élet vallási vonatkozásairól, belső vívódásainkról és a lelki egészségről az Isten-kapcsolat dimenziójában. Mindenkinek segítségül kíván lenni ez a könyv, aki lelkipásztori, lelkigondozói vagy világi lelki segítő munkája számára, vagy akár cs