Pater noster, Dante jellemzők

Rózsássy Barbara egyetlen költő egyetlen művét, Dante Isteni színjátékát választotta szellemi otthonául. A kötet kevés citátumot tartalmazó és mondanivalójának lényegét elsősorban nem belőlük kibontó versfüzére mindvégig az isteni mű fénykörében mozog.