Pécs and Baranya jellemzők

A soknemzetiségű Baranya megye lakossága anyanyelvét, kultúráját, hagyományait és szellemi gazdagságát ma is ápolja. A könyv a megye gyönyörű tájairól, a történelmi események helyszíneiről, a városok nevezetességeiről, a népi építészetét őrző-megújító falvakról kíván áttekintést nyújtani. A könyv alkotói szeretnék, ha munkájuk nyomán erősödne Baranya őslakosságának lokálpatriotizmusa, az ide látogatóknak pedig képes kalauzul szolgálna az album a baranyai táj szépségének és sokszínűségének megismeréséhez.