Pirkadat jellemzők

"Gamáliél hittudós két fiatal tanítványával, Istvánnal és Saullal, hármasban áttanulmányozza Ávráhám ősatyánk életét és tevékenységét leíró bibliai szövegrészeket. Feltételezi, hogy az ihletett szerzők nem annyira az óhéber karakterek által egyébként is nehézkesen kifejezhető számadatokra, mint inkább az eszmei mondanivalóra fektettek hangsúlyt. Ennek megfelelően, az ótestamentumi szent Iratokban szereplő családfák alapján, az egymást követő nemzedékeket visszaszámlálva, határozzák meg működésének történelmi időpontját, ami egybeesik az egyiptomi Ehnaton eretnek fáraó és Szuppiluliumasz hettita uralkodó korával. (...)" (részlet az Előszóból)