Polgári perjog jellemzők

Jelen tankönyv elsősorban a jogász nappali és levelező tagozatos hallgatók polgári eljárásjogi ismereteinek megszerzését és elmélyítését célozza, de emellett jól hasznosítható kézikönyve lehet a gyakorló jogászoknak is.