POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV - 2014. SZEPTEMBER 1. jellemzők

A 2013. évi V. törvényt tartalmazó újabb kiadványt tartja a kezében, melynek már ? mivel a korábbi Ptk. nem hatályos ? a Polgári Törvénykönyv címet adtuk. Az Új Polgári Törvénykönyv második kiadásához képest a tartalmi változás elenyésző, azt pótlapként továbbra is letöltheti honlapunkról. A mostani, főleg diákoknak szánt, kiadáson kívül tervezünk egy egyéb jogszabályokkal és címmutatóval kibővített kiadást is.Sokkal fontosabbak a formai változások. A betűtípus, a betűméret és a papír megváltoztatásával sikerült jelentősen csökkentenünk a könyv árát.A könyvben a Ptké. továbbra is kétszer szerepel, először a Ptk. szövegébe szerkesztve, másodszor pedig egyben, a szöveg végén. Ennek oka, hogy a Ptké. egy-egy rendelkezése néha több oldalnyi Ptk. szövegre is vonatkozik, így nem látható azonnal, hogy az olvasott Ptk. szakaszhoz tartozik-e Ptké. szakasz (például: a Ptk. 3:1?3:48. §-ához és 3:325?3:367. §-ához). Az összefüggően közölt Ptké.-ben ? és főleg annak tartalomjegyzékében ? viszont ez